Screening porcelainNORITAKE EX-3

 

Screening porcelain jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z porcelaną Noritake EX-3 przy wykonywaniu odbudów pełnoceramicznych, licówek porcelanowych, koron jacketowych jak również wkładów inlay, onlay.

Ta instrukcja zawiera zalecane metody postępowania dla następujących zastosowań prac pełnoceramicznych:

 

1.Licówki porcelanowe

A.     Korekta barwy

-          odbudowa w oparciu o Screening porcelain

-          odbudowa przy zastosowaniu kolorów komplementarnych

B.     Korekta kształtu

 

2. Pełnoceramiczna korona jacketowa

 

Pełnoceramiczne wkłady inlay, onlay są łatwo wykonywane przy stosowaniu metod opisanych poniżej. Proszę wziąć pod uwagę, że sposób przygotowania modelu, który my zalecamy może być inny niż stosowany przez Państwa.

 

 

PRZYGOTOWANIE MODELU

 

A.     Przygotowanie modelu roboczego i podstawowego

1.     Wykonać dwa modele z gipsu, jeden roboczy i drugi podstawowy, który nie zostaje pocięty.

2.     Dopasować łuk modelu roboczego do płytki Accu-trac (rys. 1,2,3). Naciąć rowki w podstawie modelu (rys. 4).

3.     Wymieszać gips i wypełnić formę. Wcisnąć model w płynny gips tak żeby rowki zostały wypełnione (rys.5). Pozostawić do zastygnięcia.

 

 

 

B.    Ustawienie modelu roboczego w artykulatorze.

 

C.    Wykonanie modelu z masy osłaniającej.

1.     Wyjąć model z formy.

2.     Dopasowanie może być lepsze jeśli zrobimy również powielenie z masy osłaniającej da zębów sąsiednich. Zalecamy wycięcie takiej części łuku aby objęła ona również zęby sąsiednie (rys.6)

3.     Bez przecinania pomiędzy koronami, obrobić obszar do 2 mm od krawędzi dziąsła dla każdego kikuta w łuku (rys.7).

4.     Złożyć cały łuk w formie. Uzupełnić jakiekolwiek podcienie woskiem. Jako izolator pokryć łuk jedną warstwą różowego parafinowego wosku.

5.     Wypełnić łyżkę silikonem i zrobić wycisk (rys.9)

6.     Wypełnić wycisk dokładnym silikonem i wykonać precyzyjny wycisk.

7.     Wyjąć poszczególne cząstki z formy Accu-trac (rys.12)

8.     Zwilżyć powierzchnię wycisku. Nałożyć separator na końcówki gipsu, aby masa osłaniająca nie przywarła. Ponownie połączyć wycisk i pozostałe części łuku. (rys.13)

9.     Zmieszać odważone 30g Nori-Vest z 6ml płynu Nori-Vest w mieszadle próżniowym przez 30-40 sekund (rys.14).

10.   Wlać masę Nori-Vest do wycisku przez dolną część (rys.15)

11.   Pozostawić do związania przez co najmniej 1 godz. Zdjąć wycisk przy pomocy sprężonego powietrza (rys.16). Nie pozostawiać na dłużej niż na kilka godzin.

12.   Wyjąć model z masy z formy Accu-trac. Rozdzielić poszczególne korony od siebie. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z diamentowego separatora w następujący: sposób: naciąć od dołu, od strony językowej i podniebiennej. Jeśli punkty styczne są zwarte zaznaczyć tę linię skalpelem. Ostatecznie odłamać poszczególne jednostki (rys. 17, 18).

 

D.    Zaznaczenie linii krawędzi pracy.

 

E.     Wygrzanie masy osłaniającej.

Nori-Vest to masa fosfatowa. Amoniak wytwarzany przy wygrzewaniu masy jest szkodliwy dla mufli pieca do porcelany. Zaleca się stosowanie pieca do pierścieni (rys.20).

 

a) wykorzystanie tylko pieca do pierścieni

Czas suszenia

Temp. Początkowa

Temp. Końcowa

Szybkość wzrostu temp.

Czas przetrzymania

Próżnia

0

20 – 300°C

1080°C

30 – 40°C/min

10-20 min.

Wył.

 

 

b) stosowanie pieca do pierścieni i pieca do porcelany

Najpierw wygrzewać w piecu do pierścieni, później w piecu do porcelany.

 

Program wygrzewania w piecu do pierścieni

Czas suszenia

Temp. Początkowa

Temp. Końcowa

Szybkość wzrostu temp.

Czas przetrzymania

Próżnia

0

20 – 300°C

700°C

30 – 40°C/min

30 min.

Wył.

 

 

Program wygrzewania w piecu do porcelany

Czas suszenia

Temp. Początkowa

Temp. Końcowa

Szybkość wzrostu temp.

Czas przetrzymania

Próżnia

0

600°C

1080°C

45 – 50°C/min.

10-20 min.

Wył.

 

 

F.     Nasączenie masy osłaniającej wodą

Po odgazowaniu pozostawić kikut do wystygnięcia. Włożyć go do wody (rys. 21). Aby uniknąć problemów kikuty muszą być wystarczająco nasączone podczas nakładania porcelany. Trzymać zanurzone, przynajmniej do momentu ustania pojawiania się pęcherzyków powietrza.

 

 

 

LICÓWKI PORCEKLANOWE

BUDOWA I WYPALANIE

 

A.     Korekta koloru

Są dwie metody wykonania licówki porcelanowej przy odbudowie przebarwionego zęba: zastosowanie Screening porcelain i technika kolorów dopełniających.

 

Zastosowanie Screening porcelain

Zmiana barwy -  rozjaśnienie zęba.

 

Należy stosować dentynę zmieszaną ze Screening Porcelain zgodnie ze schematem:

Stopień przebarwienia

Zalecana proporcja

Lekko przebarwiony

1 część Screening Porcelain na 2 części Body

Średnio przebarwiony

1 część Screening Porcelain na 1 część Body

Mocno przebarwiony

Tylko Screening porcelain

 

 

1.     Zamoczyć kikut w wodzie aż nie będą się pojawiać pęcherzyki powietrza. Nakładać dentynę zgodnie z powyższym schematem. Pierwsza warstwa musi być bardzo cienka. Wypalić według programu wypalania podanego dalej (rys.22).

2.     Zamoczyć kikut w wodzie jak poprzednio (rys.23) Stosować tą samą mieszaninę do nałożenia drugiej warstwy. Nakładać ok. 0.2 mm w części przyszyjkowej. Redukując stopniowo grubość warstwy do zera, pozostawić obszar 1- 1.5 mm od brzegu siecznego bez drugiej warstwy. (rys.24).

3.     Wypalić zgodnie z programem wypalania dentyny (rys.25).

4.     Zamoczyć ponownie w wodzie. W trzecim nałożeniu położyć dentynę szkliwo i jeśli potrzeba dentynę translucentną i wypalić w tym samym programie (rys. 26,27,28,29).

5.     Dokonać korekty kształtu (rys. 30). Dopasować zgryz i kształt. Ostrożnie obrabiać nadmiar porcelany na krawędziach korzystając z krążków silikonowych. Oczyścić w myjce ultradźwiękowej.

6.     Nadać połysk (rys.31). Glazurowania dokonuje się przed usunięciem masy osłaniającej. Stosować program glazurowania podany dalej.

 

7.     Usunąć masę osłaniającą. Ostrożnie, aby nie uszkodzić krawędzi odciąć separatorem największą część (rys. 32). Następnie korzystając z diamentu wybrać większość pozostałości (rys.33). Wykończyć czyszczenie piaskując piaskiem 50 mikronów przy ciśnieniu 0.2Mpa (30psi) (rys.34).

 

8.     Dokonać końcowych korekt. Dopasować licówkę dokładnie na modelu gipsowym (rys.35, 36). Sprawdzić dopasowanie na krawędziach szczególnie dokładnie. Korzystając z krążka silikonowego zdjąć nadmiar na krawędziach. Korzystając z artykulatora dopasować zgryz. Jeśli potrzebne jest dodanie porcelany należy zastosować niskotopliwą porcelanę korekturową ADDmate i separator Noritake. (rys. 37, 38)

SCHEMAT WYPALANIA

 

Body porcelain

Czas suszenia.

Temp. Początkowa

Temp. Końcowa

Wzrost temp.

Czas przetrzymania

Poziom próżni

Czas chłodzenia

 

10 min.

 

600°C

 

950°C

 

45°C/min.

 

O min.

 

72 cm/Hg

 

10 min.

 

 

Glazurowanie

 

Czas suszenia.

Temp. Początkowa

Temp. Końcowa

Wzrost temp.

Czas przetrzymania

Poziom próżni

Czas chłodzenia

 

10 min.

 

600°C

 

950°C«

 

40°C/min.

 

O min.

 

Wył.

 

10 min.

 

«jeżeli stosuje się glazurę w postaci proszku należy obniżyć temperaturę o 10 - 15°C.

 

 

 

 

II.  LICÓWKA PORCELANOWA

Technika kolorów dopełniających.

 

Dla korekty koloru przy dużej przezierności.

W skrócie, technika kolorów dopełniających odbudowy przebarwionego zęba polega na wykonaniu licówki , która ma barwę przeciwną na kole kolorów Munsella niż (przebarwiony) kolor odbudowywanego zęba. Po wklejeniu licówki dwa kolory znoszą się wzajemnie i efektem jest wynikowa barwa bez szczególnie przebarwionego nasycenia koloru. Translucencja może być całkiem dobra, ale uzyskanie dużej jasności jest prawie niemożliwe. (Spójrz K.Yamada „Porcelain Laminate Veneers for Discolored Teeth Using Complementary Color Technique” Quintessence, No6, 1993). Artykuł został wpisany do Książki roku Moseby’ego 1993.

Procedura postępowania jest podobna jak przy Screening Porcelain.

Zastosuj poniższy schemat przy doborze koloru dentyny do nakładania.

 

 

 

Stopień przebarwienia

Kolor preparacji

Zalecana Porcelana

Średnie przebarwienie

 

Brąz

 

 

M Brown  (M brąz)

 

Reddish Grey

(czerwono-szary)

 

 

M Reddish Grey

(czerwono-szary)

Mocne przebarwienie

 

Brąz (rys. 39)

 

 

S Brown (S brąz)

 

Reddish Grey

(czerwono-szary)

 

 S Reddish Grey

(czerwono-szary)

 

 

 

 

1.     Zamoczyć kikut w wodzie aż pęcherzyki powietrza przestaną się ulatniać. Dobrać dentynę zgodnie z powyższym schematem. Pierwsze nałożenie musi być bardzo cienkie. Wypalić zgodnie z programem wypalania dentyny.

2.     Zamoczyć masę w wodzie jak poprzednio. W drugim nałożeniu stosować tę samą porcelanę jak poprzednio. Grubość warstwy jest 0.3 przy szyjce i stopniowo się zmniejsza do zera w okolicy 1 – 1.5 mm od brzegu siecznego. Wypalić według tego samego schematu.

3.     Zamoczyć kikut w wodzie ponownie. W trzecim nałożeniu zastosować dentynę, szkliwo  i jeśli potrzeba Translucent. Wypalić w tym samym programie.

4.     Dokonać końcowego dopasowania i glazurować zgodnie z programem glazurowania.

 

 

 

KOREKTA KSZTAŁTU

 

1.     Zamoczyć kikuty w wodzie, aż pęcherzyki powietrza przestaną się pojawiać. Zastosować Body dla pierwszej warstwy. Nałożyć jako bardzo cienką warstwę , wypalić zgodnie z tabelą wypalania.

2.     Nałożyć i wypalić drugą warstwę. Pozostawić model do całkowitego ostygnięcia. Namoczyć w wodzie jak poprzednio. Nałożyć Body na 2/3 części dziąsłowej. Nałożyć szkliwo na dentynę Jeśli potrzebne można przykryć wszystko translucentną dentyną . Wypalić zgodnie z tym samym schematem.

 

 

PORCELANOWA KORONA JACKETOWA

 

1.     Wykonać pierwszego nałożenia.

 

 

Warunki preparacji

 

Zalecana porcelana

 

Preparacja z właściwym kolorem

 

Opakdentyna (opacious body)

 

Ząb przebarwiony lub ze złotym wkładem

 

1 część Screening porcelain

1 część Body Porcelain

 

Ząb z ciemnym metalowym wkładem

 

 

Screening Porcelain

 

 

 Wybrać żądaną porcelanę zgodnie ze schematem. Zamoczyć kikut w wodzie aż pęcherzyki powietrza nie będą się pojawiać. Nałożyć bardzo cienka warstwę porcelany i wypalić zgodnie ze schematem wypalania dentyny.

 

2.     Drugie nałożenie.

Zamoczyć masę w wodzie jak poprzednio. Nałożyć druga warstwę tej samej stosowanej porcelany jak w pierwszym nałożeniu. Grubość powinna wynosić 0.3 mm. Wypalić w tym samym programie.

 

3.     Nałożenie Body i Enamel (szkliwa)

Zamoczyć w wodzie jak poprzednio. Nałożyć Boy Porcelain (dentynę) do końcowego kształtu zęba. Wówczas podciąć i uformować mamelony. Nałożyć szkliwo (Enamel) i jeśli potrzeba Translucent (dentynę translucentną). Wypalić w tym samym programie.

 

4.     Wykończenie

Opracować końcowy kształt i  nadać połysk zgodnie z programem glazurowania.

 

5.     Usunięcie masy osłaniającej

Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale licówki porcelanowej.

 

6.     Końcowe dopasowanie.

Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale licówki porcelanowej.

rys.1 rys.2 rys.3 rys.4 rys.5 rys.6 rys.7 rys.8 rys.9 rys.10 rys.11 rys.12 rys.13 rys.14 rys.15 rys.16 rys.17 rys.18 rys.19 rys.20 rys.21 rys.22 rys.23 rys.24 rys.25 rys.26 rys.27 rys.28 rys.29 rys.30 rys.31 rys.32 rys.33 rys.34 rys.35 rys.36 rys.37 rys.38 rys.39