Nori-Vest

 

Instrukcja użycia

Właściwości:

1.     Nori-Vest ma wystarczającą wytrzymałość dla łatwego wypalania i nakładania.

2.     Nori-Vest usuwa się łatwo po wypaleniu porcelany, nie stwarza ryzyka złamania licówki.

3.     Rozmieszany materiał dobrze się rozpływa, wypełniając drobne szczegóły w wycisku.

4.     Dopasowanie jest wyśmienite.

 

Parametry:

1. Stosunek mieszania                                        6 ml/30g (1 torebka=30g)

2. Czas pracy                                                       3 min. w temp. 20°C

3. Wytrzymałość na ściskanie                                           24 MPa (po 1 godz),   48 MPa  (po wygrzaniu)

 

Sposób postępowania

1.     Dodać 6 ml płynu do 30 g proszku. Mieszać w mieszadle próżniowym przez 40 sekund. Ilość płynu należy odmierzyć dokładnie

bowiem zastosowana proporcja ma wpływ na dokładność dopasowania.

2.     Zwilżyć wycisk (np. Noritake Wax Cleaner). Wlewać materiał ostrożnie wibrując aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza

3.     Odczekać przynajmniej godzinę przed zdjęciem masy z wycisku. Czas wiązania ma wpływ zarówno na dopasowanie jak i na fakturę

powierzchni. NIE zdejmować modelu zbyt wcześnie, a także nie czekać ze zdjęciem dłużej  niż kilka godzin

4.     Nori-Vest  to masa fosfatowa. Gaz wytwarzany przy ogrzewaniu może mieć wpływ na piec do porcelany. Zaleca się korzystanie

z pieca do wygrzewania.

 

A/ stosowanie tylko pieca do wygrzewania

Czas suszenia                              0 s

Temp. pocz.                                  20 °C

Temp. końcowa                           1080 °C  

Szybkość wzrostu temp.                              30-40 °C/min.

Przetrzymanie                                               10-20 min.

Próżnia                                          0 kPa

 

      B/ stosowanie pieca do wygrzewania i pieca do porcelany

 

Parametry dla pieca do wygrzewania:

Czas suszenia –                           0

Temp. pocz.                                  20 °C

Temp. końcowa                           700 °C    

Szybkość wzrostu temp.                              30-40 °C/min.

Przetrzymanie                                               10-20 min.

Próżnia                                          0 kPa

 

Parametry dla pieca do porcelany

Czas suszenia                                              0

Temp. pocz.                                  600 °C

Temp. końcowa                           1080 °C  

Szybkość wzrostu temp.                              45-50 °C/min.

Przetrzymanie                                               10-20 min.

Próżnia                                          0 kPa

 

Składniki zestawu:

Proszek:                 30g x 33 torebki (990g)                       

Płyn:                       200 ml                                                   

Strzykawka:           1 szt.                                                     

 

Ważne uwagi:

-          Temperatura wygrzewania ma wpływ  na  dopasowanie odbudowy. Niewłaściwe temperatury wygrzewania mogą powodować pęknięcia porcelany przy wypalaniu.

-          Silikonowe materiały wyciskowe: rodzaj masy wyciskowej ma wpływ na dopasowanie. Zalecamy stosowanie wycisków dwuwarstwowych.

-          Do przygotowania masy należy stosować wyłącznie dołączony płyn.

-          Odmierzać płyn dokładnie. Mieszać w mieszadle próżniowym.

-          Przechowywany płyn chronić od światła i temperatur ujemnych.

-          Nie wdychać pyłu powstającego z tego materiału.

-          Unikać kontaktu z oczami. Jeśli masa dostała się do oka, przemyć dużą ilością wody.

-          Stosować okulary ochronne.

 

NORITAKE DENTAL SUPPLY CO. LTD.

 

Ballito

91-348 Łódź, Św. Teresy 5/9/010

tel. 42 6585658